ماساژ

بطور کلی علم ماساژ درمانی را می توان یکی از علوم طبی به شمار آورد که فرد متخصص با تحریک خارجی سبب بهبود فرد

می شود. ماساژ ها انواع مختلفی را شامل می شوند که هرکدام برای دست یابی به هدفی خاص صورت می پذیرند.

بنابراین، آموزشگاه روشا مفتخر به برگزاری دوره های آموزشی ماساژ بدن، سر و صورت می باشد.

تعدادی از مباحث آموزشی در این دوره عبارت هستند از:

  • - ماساژهای ملایم
  • - ماساژهای استخوانی
  • - ماساژ های شدید
  • - ماساژهای نقاط حساس
  • - ماساژهای ورزشی
  • - و سایر ماساژها