شنیون

آموزش شینیون و بافت مو متناسب با متدهای جدید و به روز به هنرجویان، یکی از اهداف مهم در آموزشگاه روشا

بوده و هست. در این دوره آموزشی هنرجویان به خوبی در مباحث زیر تخصص و تبهر لازم را کسب کرده و قادر

خواهند بود به صورت کاربردی و در بازار کار استفاده لازم و کافی را از این دوره آموزشی ببرند.

تعدادی از مباحثی که در این دوره، آموزش داده خواهد شد عبارت هستند از:

  • - آموزش فوق حرفه ای شنیون
  • - جدیدترین مدلهای ۲۰۱۷ (حرارتی , ورقه ای ، نخی، مواج، فشن، روسی و … )
  • - و همچنین انواع بافت های روز