پیرایش صورت و ابرو

در این مبحث آموزشی کلیه مطالب مورد نیاز برای شکل دادن به ابرو و اصلاح صورت تدریس داده می شود.

برای اطلاعت بیشتر در مورد این رشته کلیه مطالبی که تدریس میگردد بطور کامل در ذیل آمده است: 

چهره مثلث راس به پیشانی (ذوزنقه 2):

در این چهره پیشانی باریک است، چانه فک پهن وزاویه دار  است. بعد از برداشتن وسط ابرو موهای زائد

اطراف از گوشه داخلی شروع برداشتن  کرده و به طرف انتها وگیجگاه حالت دهید و دو سر ابرو را از هم

فاصله دهید . تا قسمت بالای چهره باز تر به نظر آید.                                                                                                            

 

روش اندازه گیری چهره

هر چهره به 3 قسمت تقسیم می شود:

1)چهره :رستنگاه تا زیر ابرو

2)زیر ابرو تا زیر بینی

3)زیر بینی نوک چانه که در صورت های بیضی این 3 قسمت با هم مساوی است

 

چهره گرد: 

درچهره گرد پیشانی گونه ها و چانه با هم یک دایره را تشکیل می دهند. درازا و پهنای چهره تقریبا باهم مساوی است.

ابروی مناسب این چهره ابرویی است که کمی زاویه دار وبه طرف بالا باشد. دم ابرو را نیز کوتاه کنید.

اگر به ابرو حالتی بدهید که فاصله ی چشم و ابرو زیاد بشود این چهره متعال تر به نظر می آید.

 

چهره لوزی فرم کلی صورت زاویه دار است (مشخصه بارز):

 پیشانی کوتاه و کم عرض به نظر می آید. عرض صورت در شقیقه دارای پهنانی زیادی است.

 صورت لوزی نسبت به صورت های دیگر کمتر در افراد دیده می شود.

 ابروی مناسب این چهره را از بالا و پایین قوس وانتها دهید تا از پهنای شقیقه و زاویای صورت کاسته شود .

 

 چهره مثلث راس به چانه (ذوزنقه1 قلبی ):

 پیشانی عریض می باشد. این چهربه بیضی نزدیک است ولی چانه ی باریک دارد.

ابروی مناسب این چهره را باید قوس زیاد داده به صورت هشت بر دارید. قد ابرو نیز کمی کوتاه می شود.

اگر بخواهید ابرو چهره ملایم به نظر برسد می توانید قوس هشتی بالای ابرورا مقداری گرد کنید.

 

 چهره کشیده (دراز مستطیل ):

 فرم کلی صورت کشید وباریک است. فرم چهره زاویه دار است. پیشانی گونه وفک تقریبا در یک راستا قرار دارند.

 استخوان چانه ممکن است کشید ه وبرجسته باشد.

 ابروی مناسب این چهره ابروی راسته می باشد. برای برداشتن ابرو در چهره ی مستطیل قوس کمان ابرو را

کم کرده تا به صورت یک خط صاف در آید؛ چون ابروی صاف، کشیدگی چهره راکم می کند و فاصله زیا د چشم

با بقیه قسمت های صورت را نیز کمتر جلوه می دهد.

در صورت های مستطیل ابرو را کمی پهنتر (پر پشت تر )، بلند تر از حد معمول بردارید تا چهره متعادل تر به نظر آید.

 

چهره مربع ( چهار گوش ):

 طول و عرض صورت تقریبا مساوی است.  پیشانی استخوان گونه وفک مساوی ودر یک خط قرار گرفته اند.

چهره زاویه دار بوده مخصوصا فک گوشه دار می باشد. برای چهرهای مربع  ظریف، ابروها رانسبتا باریک نرمال

 برداشته وبه آن قوس ملایم دهید تا در انتها کمان بلند به وجود آورید. وسط ابرو پره بینی مساوی باشد در صورت

درشت بودن چهره می توانید ابرو را پهن ویا قوس ملایم بردارید.

 

 چهره بیضی:

چهره بیضی یک چهره ی ایده ال می باشد صورت از بالا به پایین کمی باریک تر می شود. پیشانی کمی پهن تر از چانه است.

استخوان های گونه از بقیه ی قسمت ها برجسته تر هستند.

انتخاب ابرو دلخواه وسلیقه ای است.

یک ابرو با شکل ایده ال که به طرف شقیقه متمایل می شود چهره را زیبا خواهد کرد.

 

چهره کشیده چهره  مثلث راس به پیشانی (گلابی):

دم ابرو کوتاه مناسب به چهره گردد. دم ابروی بدون دم مناسب مدل فانتزی سلیقه ای باشد.

 

 حالت دنباله ابرو:

حالت دنباله ابرو را می توانید صاف روبه پایین سر بالا  ومتمایل به شقیقه بردارید  هر کدام ازاین حالت ها برای چهره های خاصی مناسبند.

 •  - دنباله ابرو صاف مناسب چهره ی مستطیل
 • - چهره مثلث راس به پیشانی دنباله ابرو روبه پایین
 • - دنباله ابرو سر بالا مناسب چهره گرد
 •  - دنباله ابرو متمایل  مناسب چهره گلابی چهره مثلث راس به چانه

 

طراحی ابرو در صورت های مثلثی با قاعده ی پهن:

شقیقه کوتاه می باشد. ابرو را بلند تر طراحی کنید. چشم ها در این صورت معمولا به هم نزدیک است برای بر طرف کردن این حالت، فاصله ابرو از هم بیشتر شود.

 

طراحی ابرو  در صورت  کشیده:

 در صورت کشیده معمولا پیشانی عریض است پس ابرو را پهن وهشتی بردارید. دم ابرو را کوتاه نموده تا شقیقه کم عرض به نظر آید. 

 

 طراحی ابرو در صورت ها کشید :

در صورت های کشیده معمولا پیشانی کشیده است . برای اینکه کشیدگی  پیشانی کم شود، ابرو را به  طرف بالا صاف طراحی کنید.

در قسمت عرض قانون (3.2.1) یعنی ابتدا و وسط ابرو یکدست وانتهای آن کمی نازک تر شود.

طراحی صاف باعث می شود که کشیدگی چهره کم شود.

 

مواد مصرفی و ابزار کار

 •  - دستکش ماسک
 • - کرم ضد التهاب
 • - صندلی کار
 • - آینه
 • - موچین ابرو
 • - برس ابرو
 • - پنبه، الکل و یخ بند 
 • - خط کش کاغذی
 • - مواد ابرو
 • - پیش بند وتل 
 • - پیش بند و تل تصاویر مربوط به کار

 

برای کوپ ثانویه ابرو مسواک یا برس ابرو موهای ابرو موهای ابرو موهای ابرو را به طرف بالا شانه کنید و قسمت تاج ابرو را کاملا روی خط قیچی بزنید.

توجه: اگر می خواهید ابرو پر پشت تردید شود، ابرو را کمتر قیچی کنید.

 

طراحی ابرو در صورت های گرد:

 صورتهای گرد معمولا دارای بینی پهن و گوشی هستند پس فاصله دو برابر را به هم نزدیک کنید تا بینی کشیده تر به نظر آید.

 

طراحی ابرو در صورت های مربع:

برای صورت های مربع درشت و پهن طراحی ابروی با زاویه ی ملایم مناسب می باشد. قسمت سر ابرو تاج دار و صاف و با یک قوس ملایم بالای ابرو طراحی می شود.

 

تقسیم بندی ابرو

 1) سر ابرو (تاج ابرو)

 2) زاویه ابرو (قوس ابرو  ارک ابرو )

 3) دنباله ابرو (دم ابرو)

 

نکاتی که قبل از برداشتن ابرو باید به آن توجه کنید:

- برای برداشتن ابرو قبل از هر چیز به فرم طبیعی ابرو دقت کنید .  جهت رشد جنس موهای ابرو کم پشتی و پر پشتی آن را در نظر بگیرید .

 - به فاصله چشم از ابرو فاصله چشم از همدیگر فرم پلک و پیله زیر دقت شود.

 - سن شخص نیز از عواملی است باید مد نظر بگیرید.

- مد روز

- خواسته مشتری

- با راهنمایی آرایشگر دقت کنید که ابروی مراجعه کننده طبیعی است یا خالکوبی

- ابروی مراجعه کننده برای مدل انتخابی قابل اجراست یا نه؟