اکستنشن مو و مژه

این دوره آموزشی شامل مباحث زیر خواهد بود:

  • - آموزش اکستنشن مژه با موی طبیعی خود شخص
  • - آموزش ساخت مژه مصنوعی با موی طبیعی
  • - آموزش اکستنشن آمریکایی
  • - آموزش خصوصی دوخت مو بدون چسب و کراتین، با استفاده از مو های طبیعی و مصنوعی
  • - آموزش اکستنشن با چسب
  • - آموزش اکستنشن با انواع رینگ
  • - آموزش اکستنشن با دستگاه