پوست

 آموزش تخصصی مراقبت از پوست و مو در آموزشگاه روشا با ارائه مدرک kanzaa اسپانیا و مدرک فنی و حرفه ای

با سرفصل های آموزشی، از قرار زیر می باشند:

  • - تشخیص انواع پوست
  • - پاکسازی و آبرسانی
  • - ماساژ صورت
  • - آشناییی با اشتباهات پوستی
  • - آشنایی با روش های نوین پزشکی
  • -  کار با دستگاه پزشکی